Đội ngũ giảng viên khoa Quản trị

Tổ chức nhân sự:

I. Lãnh đạo khoa

Phó Trưởng khoa Phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy

II. Đội ngũ giảng viên

II.1. Bộ Môn Marketing 

ThS. Hà Thị Thanh Mai - Phó trưởng bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Email: httmai@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị Chiến lược

TS. Nguyễn Minh Đạt 

Học vị: Tiến sĩ

Email: nmdat@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Public Relations, Sales Management, Brand Management

ThS. NguyễnTrọng Tín

Học vị: Thạc sĩ

Email: nttinqt@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kinh tế lượng

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Học vị: Thạc sĩ

Email: ntnduyen@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị Marketing

ThS. Trần Thùy Nhung

Học vị: Thạc sĩ

Email: ttnhung@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Marketing Căn bản

TS. Lương Công Nguyên

Học vị: Tiến sĩ

Email: lcnguyen@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kinh tế vĩ mô

II.2. Bộ Môn Quản trị Tài chính - Kế toán

NCS. ThS. Lê Hoàng Phong -  Phó trưởng bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Email: lhphong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị dự án, Lý thuyết, tài chính, tiền tệ

ThS. Ngô Huỳnh Giang

Học vị: Thạc sĩ

Email: nhgiang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Thị trường chứng khoán, Lý thuyết Tài chính và tiền tệ, Thanh toán quốc tế

ThS. Vũ Đức Nghĩa  Hưng

Học vị: Thạc sĩ

Email: vdnhung@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị tài chính, Kế toán quản trị

NCS. ThS. Nguyễn Thị Ngọc

Học vị: Thạc sĩ

Email: ntngoc@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kế toán quản trị

ThS. Hồ Hoàng Gia  Bảo

Học vị: Thạc sĩ

Email: hhgbao@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Risk Management, Business statistics (Thống kê kinh doanh), Thị trường chứng khoán

ThS. Hoàng Thị Thúy

Học vị: Thạc sĩ

Email: htthuy@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Toán Cao Cấp

ThS.Vũ Quang Mạnh

Học vị: Thạc sĩ

Email: vqmanh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế Lượng

II.2. Bộ Môn Quản trị Hành chính - Nhân sự

ThS. Nguyễn Quốc Ninh -  Phó trưởng bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Email: nqninh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị học, Quản trị Sản xuất, Quality Management(Quản trị Chất lượng).

TS. Hoàng Văn Long

Học vị: Tiến sĩ

Email: hvlong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị học, Nghệ thuật Lãnh đạo, Giao tiếp trong kinh doanh

ThS. Nguyễn Thanh Hoàng  Anh

Học vị: Thạc sĩ

Email: nthanh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp

NCS. ThS. Nguyễn Quốc  Phong

Học vị: Thạc sĩ

Email: nqphong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Human Resources (Quản trị nhân sự), Quản trị hành chính văn phòng

TS. Nguyễn Xuân Tùng

Học vị: Thạc sĩ

Email: nxtung@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kiểm soát nội bộ, Quản trị học, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị Chất lượng

 

ThS. Hoàng Hương Giang

Học vị: Thạc sĩ

Email: hhgiang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Giao tiếp trong kinh doanh, quản trị hành chính văn phòng

--%>
Top