Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Ban chủ nhiệm Khoa

Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm ba thành viên, một Trưởng khoa và hai Phó Trưởng khoa. Trong đó, Trưởng khoa chịu trách nhiệm quản lý chung về mọi mặt của khoa, hai Phó Trưởng khoa được phân công trực tiếp phụ trách quản lý các mảng công việc nhất định, cụ thể như sau:

 

1. PGS. TS. Nguyễn Thị Thủy

Trưởng Khoa

Phụ trách quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của khoa, trực tiếp phụ trách các mảng công việc: Công tác tổ chức – nhân sự, chính trị tư tưởng, hội đồng khoa học đào tạo, công tác đối ngoại.

 

____________________________________________________

2. TS. Hoàng Văn Long

Phó Trưởng khoa

Phụ trách chuyên môn và hoạt động nghiên cứu khoa học, trực tiếp phụ trách các mảng công việc: Công tác tổ chức các hội thảo khoa học, đề cương môn học, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, kế hoạch đào tạo E-learning, phát triển ngành học, công tác công đoàn và phong trào của khoa

____________________________________________________  

3. NCS. ThS. Lê Hoàng Phong

Phó Trưởng khoa

Phụ trách công tác quản lý hành chính, trực tiếp phụ trách các mảng công việc: Lập kế hoạch và hỗ trợ các Bộ môn phân công lịch giảng, công tác kiểm định ngành học, cố vấn học tập, hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên, công tác tuyển sinh và quản lý các quỹ khoa.

____________________________________________________________________________________________________

   

____________________________________________________________________________________________________

Văn phòng Khoa

 

Trợ lý khoa: Lê Thị Xuân Thu

Email: ltxthu@hcmulaw.edu.vn

Văn phòng khoa: Phòng A.204, Số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028. 39 40 09 89 - Số máy nhánh: 164


--%>

Top