Giới thiệu Khoa Quản trị

 

- Khoa có 3 bộ môn gồm: Bộ môn Marketing, Bộ môn Quản trị Tài chính - Kế toán và Bộ môn Quản trị Hành chính - Nhân sự.

- Giảng viên của Khoa đã nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ từ các trường đại học ở trong và ngoài nước như Anh, Úc, New Zealand, Ukraina,

 

Khoa Quản trị trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh hiện đào tạo 2 ngành:

1. Quản trị - Luật (thời gian đào tạo 5 năm)

2. Quản trị kinh doanh (thời gian đào tạo 4 năm)

Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị - Luật:

- Về kiến thức: Đào tạo cử nhân ngành Quản trị - Luật có năng lực chuyên môn cao theo tiêu chuẩn quốc tế, có phẩm chất  chính trị tốt, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng được nhu cầu xã hội. Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức hiện đại về kinh doanh, luật. Cử nhân ngành Quản trị - Luật của trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có khả năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, hiểu biết các vấn đề quản trị, tổ chức phức tạp, đồng thời nắm vững các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, điều mà những người ở vị trí lãnh đạo thường phải đối mặt, đáp ứng và thích nghi với môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế luôn biến động trong điều kiện cạnh tranh cao, sử dụng thành tạo Tiếng anh và Tin học ứng dụng.

- Về kỹ năng: Có các kỹ năng chuyên sâu không chỉ về lĩnh vực quản trị kinh doanh mà còn có cả kỹ năng nhìn nhận, tư duy về các vấn đề pháp lý. Cử nhân Quản trị - Luật cũng được giáo dục về thái độ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tuân thủ đúng pháp luật trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

- Về khả năng công tác: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản trị - Luật của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, với khối kiến thức sâu về quản trị kinh doanh và kiến thức nền tảng về pháp luật, có thể làm việc trong các lĩnh vực: dịch vụ công cộng, thương mại/kinh doanh quốc tế, quản trị doanh nghiệp, tài chính, tư vấn quản trị, tư vấn tài chính, tư vấn luật kinh doanh. Có nhiều thuận lợi khi làm việc tại các ngân hàng thương mại; các định chế tài chính quốc tế; các hiệp hội ngành nghề; các công ty tư vấn về luật, ...

Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị kinh doanh:

- Ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên kiến thức hiện đại về quản trị knih doanh và những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp sinh viên có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả.

- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty, các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực: sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu, tài chính, tiền tệ, ...

Cơ cấu tổ chức:


Là đơn vị trực thuộc trường, Khoa Quản trị hiện có 03 nhóm giảng viên:

- Các giảng viên cơ hữu giảng dạy Ngành Quản trị kinh doanh.

- Các giảng viên cơ hữu giảng dạy Ngành Luật

- Các giảng viên thỉnh giảng

 

Văn phòng khoa: Phòng A.204, Số 2 Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp.HCM

Điện thoại: 028. 39 40 09 89 - Số máy nhánh: 164

--%>
Top