Thời gian và địa điểm nhận Báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp - Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành QTLK44, ngành QTKD45

Thời gian và địa điểm nhận Báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp ngành QTLK44, ngành QTKD45.

- Thời gian: 8h00 - 17h00, thứ Tư, ngày 12/6/2024

- Địa điểm: A701

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành QTLK44, ngành QTKD45.

--%>

Top