GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG “THỐNG KÊ NÂNG CAO VỚI PHẦN MỀM THỐNG KÊ R”

GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG

THỐNG KÊ NÂNG CAO VỚI PHẦN MỀM THỐNG KÊ R

ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI VIỆN NGHIÊN CỨU CAO CẤP VỀ TOÁN (VIASM) & TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM (UEH)

 

Với định hướng nâng cao chất lượng đào tạo và cải thiện năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị - Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh từ lâu đã rất quan tâm, khuyến khích và luôn tạo điều kiện cho các giảng viên tham gia các khoá tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn. Trên cơ sở mở rộng và phát triển mối quan hệ hợp tác và trao đổi học thuật cùng các Trường, Viện trong và ngoài nước, Thầy Lê Hoàng Phong - Phó trưởng khoa đã giới thiệu 03 giảng viên gồm: Ths. Trần Thị Bảo Trâm; NCS.Ths. Nguyễn Bá HoàngThs. Vũ Quang Mạnh tham dự “Khóa bồi dưỡng giảng viên khu vực miền Nam năm 2022: Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”.

Khoá bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 07 - 12/06/2022 bởi Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) phối hợp cùng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH nhằm trang bị cho các giảng viên cơ sở nền tảng về Toán học và kỹ năng sử dụng phần mm thống kê R để xử lý và phân tích dữ liệu theo phương pháp phân tích thành phần chính (PCA), phương pháp dữ liệu bảng (Panel data) và tính toán Bayes.

Với thời lượng 05 ngày tập huấn trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (UEH), khóa bồi dưỡng đã trang bị cho các giảng viên những kiến thức lý thuyết và kết hợp thực hành, sử dụng phần mềm thống kê R. Cuối khóa, các học viên làm việc theo nhóm để thực hiện dự án, vận dụng các kiến thức, kỹ năng được trang bị vào xử lý số liệu thực tế và báo cáo trước lớp. Kết thúc khoá bồi dưỡng, các giảng viên tham dự được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực phân tích số liệu trong công việc giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng thống kê, mở rộng hiệu ứng lan tỏa tri thức từ khóa học đến các đồng nghiệp trong Khoa Quản trị, đến người học, và trên hết là phát triển mạng lưới liên kết giữa Khoa Quản trị - Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh với các Trường/Viện có giảng dạy toán và thống kê ứng dụng trên khắp cả nước.

Một số hình ảnh của “KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022: Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --%>

Top