THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC: KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ

KHOA QUẢN TRỊ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

Trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự hội thảo:

"KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ"

Thời gian: 08h00, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Hội thảo được tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom:

(ID: 576 219 3342. Mật khẩu: 594654)

  • Quý đại biểu vui lòng đăng ký tham dự tại: tại đây

Rất hân hạnh được đón tiếp.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC: PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy

Thông tin chi tiết

--%>
Top