NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG NCKH SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ NĂM HỌC 2022-2023

NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG NCKH SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ NĂM HỌC 2022-2023

Kết thúc khoảng thời gian nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học, Khoa Quản trị xin chính thức thông báo buổi nghiệm thu đề cương NCKH năm học 2022-2023.

Thời gian: ngày 30 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: A.701- Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Thông tin chi tiết: Xem tại đây

 

 

--%>
Top