Phân công GV hướng dẫn NCKH sinh viên năm 2023-2024

Phân công GV hướng dẫn NCKH sinh viên năm 2023-2024

Khoa Quản trị thân gửi các bạn Sinh viên danh sách phân công GV hướng dẫn NCKH sinh viên năm 2023-2024

Chi tiết xem file đính kèm Phân công GVHD NCKH SV 2023- 2024.xlsx

 

--%>

Top