Lịch sử hình thành và phát triển

- Khoa Quản trị tiền thân là Bộ môn Quản trị trực thuộc Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 23/02/2009 theo quyết định số 191/QĐ–ĐHL. Ngành Quản trị - Luật được mở và Khoá 34 là Khoá đầu tiên của ngành học này.

- Ngày 14/02/2011 theo quyết định số 109/QĐ- ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, Bộ môn Quản trị được nâng lên thành Khoa Quản trị. Tại thời điểm thành lập, Khoa có cơ cấu tổ chức gồm có 2 Bộ môn trực thuộc: Bộ môn Quản trị kinh doanh, Bộ môn Quản trị tài chính và hoạt động theo điều lệ trường Đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ–TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nối sự phát triển của Khoa, Khoa mở thêm ngành mới là ngành Quản trị kinh doanh và khoá 36 là khoá đầu tiên cho ngành học này.

- Tháng 05/2017, trên cơ sở đề xuất của Lãnh đạo Khoa Quản trị, Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định thành lập 3 bộ môn trực thuộc khoa gồm: Bộ môn Quản trị tài chính – kế toán, Bộ môn Marketing; Bộ môn Quản trị hành chính – nhân sự.

- Nhằm đưa Khoa Quản trị ngày càng phát triển hơn nữa, tháng 11/2021, Hiệu Trưởng nhà Trường đã bổ nhiệm Trưởng khoa Quản trị; và tháng 1/2022, Khoa Quản trị đã kiện toàn Ban chủ nhiệm Khoa gồm 01 Trưởng Khoa, 02 Phó Trưởng Khoa và 03 Bộ môn trực thuộc.

- Đội ngũ giảng viên hiện tại của Khoa gồm có 29 giảng viên có bằng từ Thạc sĩ trở lên, trong đó có 01 PGS, 06 Tiến sĩ và 07 nghiên cứu sinh. Giảng viên của Khoa được đào tạo ở các trường danh tiếng trong nước như: ĐH Kinh tế TP.HCM; ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM); ĐH Ngoại Thương TP.HCM; ĐH Ngân hàng TP.HCM; Học viện Tài chính; ĐH Kinh Tế-Luật (ĐHQG TP.HCM);… và quốc tế, như: Macquarie University (Úc); Victoria University (New Zealand); Leeds Metropolitan University (Anh); Nantes Université (Pháp); Concordia University Chicago (Mỹ); Pole Universite Fracais (Pháp); University Carlos III of Madrid (Tây Ban Nha); University of Rennes 1 (Pháp); University of Szeged (Hungary); University of Lincoln (Anh); Belarusian State University (Belarus); Anglia Ruskin University (Anh); RMIT University (Úc); Erasmus University Rotterdam (Hà Lan); Kunming University of Science and Technology (Trung Quốc); OUM (Malaysia); ….

- Cùng với sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo Khoa và sự cố gắng của tập thể Khoa Quản trị , Khoa vinh dự được nhận 02 lần danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và 04 Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cho các cá nhân & tập thể. Khoa Quản trị sẽ không ngừng n lực và phấn đấu để tiếp tục đạt được những thành công hơn nữa trong hoạt động giáo dục.

--%>
Top