07 đề tài NCKH Sinh viên Khoa Quản trị tham dự vòng bán kết giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24

VÒNG BÁN KẾT GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA LẦN THỨ 24

NĂM 2022 – LĨNH VỰC: KINH TẾ

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka là giải thưởng danh giá dành cho những công trình nghiên cứu khoa học và sáng tạo của sinh viên trên toàn quốc. Đây là thước đo về chất lượng đào tạo, tạo nguồn cảm hứng và động lực để sinh viên tích cực đưa ra những ý tưởng, giải pháp cụ thể, những phát minh mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, xây dựng và phát triển đất nước.

Sáng ngày 28/10/2022, tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, vòng bán kết lĩnh vực Kinh tế đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 224 đề tài đến từ 47 trường với sự tham dự của 722 thí sinh trên toàn quốc.

Năm nay, Khoa Quản trị - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có 07 đề tài tham dự vòng bán kết.

Danh sách các đề tài tham gia:

STT

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN

MSSV

LỚP

Giảng viên hướng dẫn

1

Tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến ý định mua quần áo của sinh viên trên nền tảng mạng xã hội TikTok tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đình Mạnh

1853401020146

QTL43A.2

ThS. Lê Hoàng Phong

Trần Thị Minh Lý

1853401020144

QTL43A.2

Nguyễn Khánh Linh

1853401020123

QTL43A.2

Trần Khánh Linh

1853401010080

CLCQTKD43

Dương Bảo Ngân

1853401010091

CLCQTKD43

2

Những yếu tố tác động đến lòng trung thành khi sử dụng dịch vụ GrabFood của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Thị Minh Lý

1853401020144

QTL43A.2

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

Nguyễn Đình Mạnh

1853401020146

QTL43A.2

Hồ Hoàng Trâm

1953401020241

QTL44B2

Huỳnh Thị Xuân Hương

2053401010032

QTKD45

3

Tác động của Hiệp định EVFTA đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong 1 năm vừa qua - Đánh giá cơ hội và thách thức trong 5 năm tiếp theo.

Nguyễn Thanh Liêm

1953401010069

QTKD44A2

Ths. Nguyễn Hoàng Phước Hiền

Lê Quan Lộc

1953401010079

QTKD44A2

Nguyễn Thị Bích Hồng

1953401010047

QTKD44A1

Nguyễn Ái Hạnh

1953401010037

QTKD44A1

4

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật kịch nói tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bùi Thanh Tuyền

2153401010133

132-QTKD46

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Nguyễn Gia Quốc Việt

2153401010142

132-QTKD46

Lê Nguyễn Minh Phương

2153401010093

132-QTKD46

Lê Thị Yến Nhi

2153401010083

132-QTKD46

5

Sự cam kết của nhân viên văn phòng đối với tổ chức thông qua sự gắn kết đối với công việc trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Tâm Nhi

1853401020190

CLCQTL43B

ThS. Nguyễn Thanh Hoàng Anh

Hồ Trung Hiếu

1853401020084

CLCQTL43B

Mai Bảo Ngọc

1853401020172

CLCQTL43B

Bùi Thuý Phượng

1853401020216

CLCQTL43B

6

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ hậu cần điện tử (E –Logistics) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Kim Phước Toàn

1853401010176

CLCQTKD43

TS. Nguyễn Minh Đạt

Dương Tường Phượng Thư

1853401020255

CLCQTL43A

Lê Quang Thắng

1853401010146

QTKD43A

7

Ý định quay lại du lịch thành phố Đà Lạt trong bối cảnh dịch Covid- 19 và vai trò điều phối của truyền miệng điện tử.

Lồ Tường Vy

1953401020290

CLCQTL44A

Th.S Nguyễn Trọng Tín

 

 

Ảnh: Một poster của đề tài “Tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến ý định mua quần áo của sinh viên trên nền tảng mạng xã hội TikTok tại Thành phố Hồ Chí Minh”của nhóm tác giả Nguyễn Đình Mạnh, Trần Thị Minh Lý, Nguyễn Khánh Linh, Lê Trần Khánh Linh, Dương Bảo Ngân.

 

--%>
Top