Chuỗi hoạt động "Tổ chức Hoạt động Đồng hành cùng sinh viên trong nghiên cứu khoa học lĩnh vực Quản trị năm 2023"

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hoạt động Đồng hành cùng sinh viên trong nghiên cứu khoa học lĩnh vực Quản trị năm 2023

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm định hướng phương pháp nghiên cứu khoa học đúng đắn cho đông đảo Đoàn viên, sinh viên; đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết cho sinh viên trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản trị;

- Tạo cơ hội để sinh viên trình bày những khó khăn, thắc mắc khi lựa chọn và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực Quản trị.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức thật sự nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo công tác tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả đến Đoàn viên, sinh viên;

- Công tác tổ chức được tiến hành khoa học, nội dung phù hợp, tổ chức tiết kiệm, chuyên nghiệp.

II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN:

1. Đối tượng: Sinh viên khoa Quản trị và các bạn sinh viên chính quy khóa 45, 46, 47, 48 và Quản trị - Luật khóa 44 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có mong muốn tìm hiểu, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Quản trị.

2. Thời gian: Từ ngày 14/11/2023 đến ngày 22/11/2023 (dự kiến).

III. NỘI DUNG:

1. Hoạt động 1: Tọa đàm Inspiring – Cảm hứng nghiên cứu khoa học

1.1. Thời gian: Từ 18h30 đến 20h30 ngày 14/11/2023.

1.2. Địa điểm: Giảng đường D601, cơ sở Bình Triệu.

1.3. Nội dung tọa đàm:

- Phương pháp nghiên cứu khoa học định tính và phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học lĩnh vực Quản trị và cách thức vận dụng phương pháp hiệu quả, chi tiết đối với từng đề tài.

- Phương pháp viết cơ sở lý thuyết

- Phương pháp thu thập dữ liệu và những lưu ý khi xử lý số liệu.

- Các kỹ năng làm việc nhóm và tương tác với giảng viên hướng dẫn đề tài.

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

2. Hoạt động 2: Workshop “Cùng Quati xử lý dữ liệu”

1.1. Thời gian: Từ 18h30 đến 20h30 ngày 22/11/2023 (dự kiến).

1.2. Địa điểm: Giảng đường A205, cơ sở NTT (dự kiến).

1.3. Nội dung workshop:

- Hướng dẫn chi tiết cách thức sử dụng các phần mềm xử lý số liệu.

- Thực hành xử lý dữ liệu

--%>
Top