KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “KINH DOANH QUỐC TẾ: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

KINH DOANH QUỐC TẾ: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO

 

1. Tên Hội thảo:

KINH DOANH QUỐC TẾ: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO”

2. Đơn vị chủ trì:    Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

3. Bối cảnh hội thảo:

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, quá trình lưu chuyển nguồn nhân lực, vốn và hàng hóa giữa các quốc gia đã và đang trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, vấn đề xây dựng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế trong thời kì hội nhập quốc tế là vấn đề đã và đang được đặt ra đối với các cơ sở giáo dục đào tạo tại Việt Nam. Nắm bắt xu hướng đó, kế hoạch 5 năm phát triển trường ĐH Luật Tp. HCM đã định hướng việc mở ngành đào tạo Kinh doanh quốc tế. Do đó, nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận về các hoạt động kinh doanh quốc tế, xu hướng phát triển và nhu cầu đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà Trường, Khoa Quản trị trường Đại học Luật TPHCM tổ chức hội thảo “Kinh doanh quốc tế: xu hướng phát triển và nhu cầu đào tạo” để nắm bắt  nhu cầu của xã hội, bước đầu hình thành các yêu cầu đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích nghi và đáp ứng tốt xu hướng hội nhập của nền kinh tế thế giới.

4. Mục tiêu hội thảo:

 • Trao đổi, thảo luận về xu hướng, mô hình mới trong kinh doanh quốc tế,
 • Phân tích, thảo luận về nhu cầu nguồn nhân lực đối với các hoạt động kinh doanh, thương mại quốc tế,
 • Trao đổi, thảo luận về các yêu cầu nghề nghiệp đối với các hoạt động kinh doanh quốc tế, tạo tiền đề xây dựng mục tiêu đào tạo ngành kinh doanh quốc tế phù hợp với yêu cầu thực tế,
 • Trao đổi, thảo luận các kiến thức lĩnh vực pháp luật, quản trị, tài chính, nhân sự, marketing…, phù hợp đào tạo ngành kinh doanh quốc tế.

5. Nội dung hội thảo:

 • Các bài viết, tham luận thảo luận tại Hội thảo tập trung vào lĩnh vực kinh doanh quốc tế và các vấn đề liên quan. Các chủ đề chính tập trung theo các hoạt động quản trị, tài chính, nhân sự, marketing, pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế và đào tạo ngành kinh doanh quốc tế.
 • Một số nhóm chủ đề gợi ý:
 • Nhóm chủ đề 1: Pháp lý và chính sách trong kinh doanh quốc tế, trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế;
  • Xu thế, thực trạng hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam.
  • Các vấn đề chính sách, pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế;
  • Nhu cầu, chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hội nhập kinh tế quốc tế;
 • Nhóm chủ đề 2: Các nhu cầu về lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế.
  • Các nhu cầu về nghề nghiệp, chuyên môn lĩnh vực quản trị liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế;
  • Các nhu cầu về nghề nghiệp, chuyên môn lĩnh vực tài chính, kế toán… liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế;
  • Các nhu cầu về nghề nghiệp, chuyên môn lĩnh vực vận hành, sản xuất, logistic… liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế;
  • Các nhu cầu về nghề nghiệp, chuyên môn lĩnh vực marketing, bán hàng, thương mại điện tử… liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế;
 • Nhóm chủ đề 3: Các mục tiêu, định hướng phát triển chương trình đào tạo ngành kinh doanh quốc tế;
  • Tổng thuật, so sánh các chương trình đào tạo ngành kinh doanh quốc tế.
  • Các năng lực khác biệt của trường ĐH Luật Tp. HCM trong đào tạo ngành kinh doanh quốc tế.
  • Sự cần thiết của các lĩnh vực kiến thức trong đào tạo ngành kinh doanh quốc tế.

6. Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 16 tháng 06 năm 2023

7. Địa điểm: Phòng A.905, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

(02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM)

 

Nội dung chi tiết, kính mời các chuyên gia ở file đính kèm.

Kế hoạch hội thảo KINH DOANH QUỐC TẾ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO 2023.docx

KỶ YẾU HỘI THẢO

KINH DOANH QUỐC TẾ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO.pdf

 

--%>
Top